Ændret tidsplan for køreplaner og revision af schemafiler – Changed timeline for operational schedules and revision of schemafiles

Balanceansvarlige kan teste køreplaner fra juni 2022 - Balance responsible parties can test operational schedules from June 2022

Vi ændrer på tidplanen for test af nyt format for køreplaner. Målsætning er også at gennemføre ændringer til køreplaner, der følger af ny model for afregning af prognoseafvigelser som erstatter effektubalanceafregning. Det er stadig planen, at de nye regler træder i kraft i starten af 2023.

I forbindelse med udsættelse af NBM-delprojektet om ny m-FRR-indmelding til Energy Activation Market, følges de to projekter dog ikke længere ad.

Vi har også revideret vores Implementation Guide og indsat nye referencefiler, og har opdateret vores side om køreplaner og tilgængelighed med information om dette.


English translation:
 
We will change the timetable for tests of a new format for operational schedules. The aim is also to make changes to operational schedules which follow from the new model for settlement of forecast deviations, which will replace power imbalance settlement. The new rules are still scheduled to take effect in early 2023. 

With the postponement of the NBM subproject on new mFRR bid submission to the Energy Activation Market, the two projects no longer run on parallel timelines. 

We have also revised our Implementation Guide and added new reference files and have updated our page about operational schedules and availability with this information.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.