Tilslutning til den europæiske aFRR-platform PICASSO forsinket

Den danske tilslutning til den europæiske aFRR PICASSO-platform er forsinket indtil uge 40.

(English text below)

Energinet har tidligere meddelt, at man forventede at tilslutte sig den europæiske aFRR-platform, PICASSO, den 28. maj 2024. Energinet må med beklagelse meddele, at den danske tilslutning er forsinket indtil uge 40, dvs. i perioden fra den 31. september til den 6. oktober 2024. Den endelige dato udmeldes, når den er koordineret med den samlede europæiske PICASSO-tilslutningsplan.

Årsagen til forsinkelsen af projektet er en udfordring med udviklingen af en underliggende IT-platform hos Energinet. Forsinkelsen efterlader ikke tilstrækkelig tid til at gennemføre Energinets nødvendige tests, som skal verificere og sikre kvaliteten af den udviklede funktionalitet.

Forsinkelsen betyder, at de aktører, som arbejder på at indgå i det danske aFRR-marked i forbindelse med tilslutningen til den europæiske aFRR-platform, PICASSO, også får mere tid til at udvikle og teste deres løsninger. Energinet forlænger således vinduet for test tilsvarende forsinkelsen og opfordrer alle aktører til fortsat at henvende sig, så snart de er klar til test.

 


 

Energinet has previously announced that we expected to join the European aFRR platform, PICASSO, on 28 May 2024. Energinet regrets to announce that the Danish connection has been delayed until week 40, i.e. in the period from 31 September to 6 October 2024. The final date will be published when it has been coordinated with the overall European PICASSO connection plan.

The reason for the project’s delay is an issue in the development of an underlying IT platform at Energinet. The delay does not leave enough time to carry out Energinet's necessary tests designed to verify and ensure the quality of the developed functionality.

The delay means that the market participants who are working to join the Danish aFRR market simultaneously with the Danish connection to the European aFRR platform, PICASSO, will also have more time to develop and test their solutions. Energinet will thus extend the window for testing to match the delay, and encourage all market participants to continue to reach out to Energinet as soon as they are ready for testing.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.