Pilotprojekt bekræfter nyttiggørelse af eksisterende målerudstyr i forbrugsenheder

Det er konklusionen efter at Dansk Energi og Energinet har afsluttet et pilotprojekt, som har undersøgt muligheden for, at en måleroperatør kan nyttiggøre serielle operatørmålinger baseret på eksisterende målerudstyr i forbrugsenheden. Projektet, som har haft deltagelse af Clever og Neogrid Technologies, har vist, at indsendte forbrugsdata fra målere i ladestandere og varmepumper har tilstrækkelig kvalitet til, at de kan benyttes til afregning. På den baggrund vil Dansk Energi sætte sig i spidsen for at udarbejde standardiserede ramme for relationen mellem netselskaber og måleroperatører, som grundlag for særskilt afregning af forbrug på fx elbiler og varmepumper.

TSO-DSO Markedssamarbejdsudvalget igangsatte i 2019 et pilotprojekt, som skulle undersøge mulighederne for, at en operatør af selvstændige forbrugsenheder kan nyttiggøre eksisterende måleudstyr i forbrugsenheden. Projektet blev initieret på baggrund af en efterspørgsel fra konkurrenceudsatte operatører af elbiler og varmepumper om at kunne udvikle særskilte energiservices specifikt for disse teknologier og afregne disse ydelser på baggrund af måleudstyr, der i forvejen er installeret i fx forbrugsenheder som ladestandere og varmepumper. 

Udgangspunktet for projektet var en idé om at undersøge muligheden for markedsmæssig nyttiggørelse af apparaturmonterede, serielle målere til elbiler eller husstandsvarmepumper. Samtidig ville også de eksisterende processer og måleansvar ift. netselskaber, måleoperatører og DataHub kunne benyttes. I projektet blev følgende to elementer testet i samarbejde med projektets deltagere:

  • Neogrid Technologies: Hjemtog på daglig basis timedata fra egen måler og formidlede disse timedata til DataHub, jf. de standardiserede processer for elmarkedet.
  • Clever: Testede kvaliteten af de indsendte måledata fra eksisterende målerudstyr i forbrugsenheden op imod en af netselskabet, Radius, opsat seriel måler, som dækkede det samme leveringsomfang, som operatørens måler.

Begge dele er i projektet blevet testet med bekræftende resultat. ”Testen med Neogrid Technologies har vist, at måleroperatører kan hjemtage og uploade data korrekt til elmarkedet. Samtidig har forsøget med Clever vist, at apparaturmonterede målere måler data validt og i en kvalitet, som kan bruges som basis for afregning af særskilte forbrugsenheder”, siger Signe Horn Rosted, som er Vice President i Energinet.

For at projektets resultater kan implementeres effektivt i elmarkedet har TSO-DSO Markedssamarbejdsudvalget besluttet at forfølge en løsning, hvor måleransvaret, dvs. ansvaret for verifikationen af data fra målere, fortsat vil være placeret hos netselskaberne som markedsneutrale aktører, men hvor opgaven med at indsamle måledata fra særskilte forbrugsenheder kan uddelegeres til måleroperatører via standardiserede kontrakter. Lignende kontrakter findes allerede i dag bilateralt mellem netselskaber og andre måleoperatører, fx Kamstrup. Ideen er nu, at Dansk Energi og netselskaberne sætter sig i spidsen for at udarbejde et standardiseret setup, så nye måleoperatører kan løse opgaven med at levere måledata fra apparaturmonterede målere, hvor Energinet også ønsker at bidrage. 

På baggrund af dette pilotprojekt forfølger Dansk Energi sammen med netselskaber og operatører en løsning med en model baseret på en standardiseret ramme, som på den ene side fortsat sikrer neutral validering af samtlige måledata i elmarkedet hos netvirksomhederne, men som samtidigt gør det muligt for måleroperatørerne at udnytte deres eget målerudstyr i deres apparater til afregning af specifikt forbrug sammen med netselskabernes indmeldelse af data til DataHubben og netselskabernes validering”, siger Anders Stouge, Viceadministrerende direktør i Dansk Energi. ”Der findes allerede lignende bilaterale aftaler og kontrakter i markedet. Udfordringen bliver nu at lave en standardiseret ramme, som skal kunne bruges mellem alle operatører af særskilte forbrugsenheder og netselskaber i Danmark”.

Fra projektets deltagere Clever og Neogrid Technologies er der tilfredshed med, at der nu te

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.