Adgang til systemydelsesmarkederne

Energinet har ansvaret for at elsystemet altid er i balance. Dette gøres bl.a. ved at indkøbe systemydelser. Læs mere om at få adgang til systemydelsesmarkederne her.