OVERSIGT OVER SYSTEMYDELSESLEVERANDØRER

Du finder her en oversigt over godkendte systemydelsesleverandører i Danmark.

Aktørerne har indvilliget frivilligt at fremgå på denne liste. Der fremgår to typer af systemydelsesleverandører: BRP, Balance responsible party og BSP, Balance service provider. Fælles for de to typer er at de begge har indgået en kontrakt om levering af systemydelser. 

Definitionen af en BRP, i relation til denne side, er en aktør der må levere alle systemydelsesprodukter.

BSP’en må derimod kun levere FFR, FCR og FCR-D.

Formålet med listen er at kunne forbinde muligt anlægsejer med en BRP/BSP.

Det er frivilligt for en BRP/BSP at være på listen, og det er derfor ikke en udtømmende liste, men dem som er på listen har indvilget i at blive kontaktet af potentielle nye aktører.

Aktør

BRP

BSP

Centrica x  
Copenhagen Energy Trading x x
Danske Commodities x  
Energi Danmark x  
EWII x  
Flower   x
Hofor x  
Hybrid Greentech x  
Nordic Green Solutions   x
NTEnergy    x
P2CC x  
SC Nordic   x
Sympower Denmark ApS   x
Twig x  
Volue x