Prækvalifikation og test

Anlæg der ønsker at levere systemydelser skal testes og godkendes af Energinet. Dette gøres ved prækvalifikation.

Prækvalifikation og test

Anlæg og aggregerede porteføljer som ønsker at levere systemydelser, skal testes og godkendes af Energinet til at levere de ønskede systemydelser. Dette gøres ved prækvalifikation.

Kontakt os for spørgsmål og ønsker om prækvalifikation.

Nedenstående dokument indeholder kravspecifikationer og tests for de specifikke systemydelser. Dokumentet indeholder også specifikationer til aggregerede porteføljer af anlæg:

Udover prækvalifikation af anlæg og systemer er det endvidere en forudsætning at have en aftale med Energinet, som giver adgang til at kunne levere systemydelser. Information herom findes på siden Adgang til systemydelsesmarkederne.

Kontrol af levering af systemydelser

Ved kontrol af frekvensstyrede reserver (FCR i DK1, FCR-D og FCR-N i DK2), vil man modtage en mail, hvis man i perioden har forpligtet sig til at at levere frekvensreserve, hvori der efterspørges data for en bestemt periode. Ved kontrol, vil man blive bedt om at udfylde og returnere denne 'FCR Kontrolark' med data i sekundopløsning pr. anlæg/aggregeret portefølje.

Opgørelse af prækvalificerede mængder

Nedenstående tabel viser de prækvalificerede mængder på systemydelsesmarkederne. Mængderne er et udtryk for hvor meget Energinet har godkendt til at kunne levere systemydelser. De viser derfor potentialet for hvad der kan deltage på de enkelte markeder.

Det skal også bemærkes at anlæggene er godkendt under de nuværende krav til levering af systemydelser. Dette kan ændre sig i takt med at kravene ændrer sig og derfor kan de prækvalificerede mængder falde. For eksempel når vi overgår til 5 min FAT på aFRR vil dette resultere i at tallene på aFRR falder betydelige, hvis anlæggene ikke længere kan leve op til det nye FAT krav.

Denne tabel opdateres én gang i starten af hvert kvartal.

​​​

Udgået versioner af prækalikationsdokumentet

Nedenfor ses en liste over udgået versioner af prækvalifikation og test dokumentet.

- September 2023: Prequalification of units and aggregated portfolios

- August 2022: Prækvalifikation Af Anlæg Og Aggregerede Porteføljer

Seneste ændringer i det gældende prækvalifikationsdokument ses nedenfor:

  • Tilføjet afsnit om prækvalifikations process (Section 2)
  • Opdateret afsnit om aggregerede portføljer, prognoser og baseline (Section 10)
  • Opdatering af LER test for FCR-D og FCR-N (Section 5.3 og 6.3)