aFRR

aFRR kræver en mellem hurtig respons og indeholder moderate energimængder

aFRR, Automatic Frequency Restoration Reserve, også kaldet sekundær reserven, afhjælper større ubalancer og regulerer frekvensen tilbage til 50 Hz, efter at primær reserven, FCR, har stabiliseret frekvensen. Generelt tjener aFRR to formål:

 1. Frigøre primær reserven, FCR, ved at genoprette frekvensen til 50 Hz.
 2. Bringe ubalancer på udlandsforbindelser tilbage til den aftalte plan.

aFRR reguleres automatisk og kan leveres af både forbrugs og produktionsenheder, der ved hjælp af reguleringsudstyr reagerer på et signal modtaget fra Energinet.

aFRR er et symmetrisk produkt, hvilket betyder at man både skal kunne op- og nedregulere sit forbrug/produktion. Behovet for aFRR i tabellen er angivet med +/- foran, hvilket illustrere at aFRR er et symmetrisk produkt. 

aFRR

 

DK1

 DK2

 Behov Behovet i DK1 er som udgangspunkt fastsat ud fra anbefalingerne i ENTSO-E RG Continental Europe og udgør p.t. +/-100 MW i DK1.

Behovet i DK2 er som udgangspunkt baseret på løbende vurdering af alle de nordiske TSO'er.

aFRR vil blive indkøbt for time 1 og time 6 - 24 alle dage, med en volume på 300 MW i de fleste timer og 400 MW i morgentimerne i hverdagene. I de sene aften timer vil der også blive indkøbt 400 MW nedregulering.

Det nuværende danske behov er: +/- 0/38/52 MW (pba. fordelingsnøgle).

 

 Indkøb

Energinet indkøber aFRR gennem ugekontrakter med forpligtigelse i alle ugens timer. Indkøbet sker via ugeauktioner med clearing efter pay-as-bid princippet.

aFRR mængderne indkøbes gennem et fælles nordisk marked (Nordic MMS) på timeniveau med særskilt auktion for op- og nedregulering.

Mængderne varierer over døgnet og er forskellige for hhv. op- og nedregulering. Mængderne opdateres kvartalsvis (se mere under Market information nederst).

Energi-afregning

Leverancer af energi fra aFRR afregnes på følgende måder:

Opregulering afregnes til maksimum af:

 • Spotprisen i DK1 + 100 DKK/MWh eller
 • Regulerkraftprisen i DK1 for opregulering

Nedregulering afregnes til minimum af:

 • Spotprisen i DK1 - 100 DKK/MWh eller
 • Regulerkraftprisen i DK1 for nedregulering

Leverancer af energi fra aFRR afregnes på følgende måde:

Opregulering afregnes til maksimum af:

 • Spotprisen i DK2 eller
 • Regulerkraftprisen i DK2 for opregulering

Nedregulering afregnes til minimum af:

 • Spotprisen i DK2 eller
 • Regulerkraftprisen i DK2 for nedregulering

 

 

Kontakt

Kan du levere aFRR?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

OBS!For Juni 2022 vil afregning ske efter Cost plus hvilket gør, at prisen i Power BI rapporten står til nul i prisen.

Dataudtræk fra ovenstående Power BI rapport:

 1. Tryk på "klik for tabel visning" i højre øverste hjørne af Power BI rapporten.
 2. Marker de ønskede rækker mens Ctrl knappen holdes nede.
 3. Højre klik på det markerede data og vælg "Kopiér" -> "Kopiér markering".
 4. Indsæt data i f.eks. Excel.

Link til udtrækning af resultater for aFRR DK2 auktioner
Resultaterne af de daglige auktioner for aFRR offentliggøres på entsoe Transparency Platform.
aFRR i DK2:
- Indkøbte mængder
- Priser​