Reguleret Pris

Reguleret pris anvendes til betaling for ydelser, når der kun er én virksomhed, der tilbyder den pågældende ydelse.

Formålet med at bruge reguleret pris ved manglende konkurrence er at fastlægge de generelle og specifikke krav til at anvende markedsbaserede metoder i forbindelse med sikring af elforsyningssikkerheden og det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed. 

Reguleret pris har til hensigt at sikre retvisende prissignaler med henblik på at skabe rammer for et ikke-diskriminerende, teknologineutralt marked, samt derved at sikre langsigtet samfundsøkonomisk optimal anskaffelse af ydelserne til at sikre elforsyningssikkerheden.

Den regulerede pris defineres som en historisk pris, hvis der eksisterer en historisk pris for en sammenlignelig ydelse i en sammenlignelig tidsperiode, der er opstået i et marked, hvor der har været konkurrence. Det betyder, at der kan fastsættes en historisk pris, når en given ydelse historisk har været udbudt, og hvor der har været mere end ét bud. 

Nedenfor er priserne angivet for reguleret pris for de enkelte ydelser:

SYSTEMYDELSE HISTORISKE PRISER FRA 2023
 Vinter Forår   Sommer Efterår
mFRR opreguleringskapacitet for DK1 [DKK/MW/time] 5,49 2,75 50,09 14,26
  mFRR opreguleringskapacitet for DK2 [DKK/MW/time] 58,82 108,05 193,32 107,49
 aFRR kapacitet for DK1 [DKK/MW/time] 1.117,14 844,53   839,93
 aFRR opreguleringskapacitet for DK2 [DKK/MW/time] 314,48 165,58 181,57 170,3
 aFRR nedreguleringskapacitet for DK2 [DKK/MW/time] 336,65 293,68 135,51 155,77
 FCR for DK1
[DKK/MW/time]
130,00 90,64 73,08 103,44
 FCR-N for DK2
[DKK/MW/time]
421,18 470,64 801,71 326,44
 FCR-D opregulering for DK2 [DKK/MW/time] 332,80 389,64 319,29 162,27
 FCR-D nedregulering for DK2 [DKK/MW/time] 222,49 465,11 1.120,45 276,71
FFR for DK2
[DKK/MW/time]
1.813,71 3.001,33 777,61 649,47
     
  Hele året  Kommentarer 
 Dødstartsreserve DK1 [DKK/år] 8.870.000  Kilde:  Længerevarende reserveaftaler
 Dødstartsreserve DK2 [DKK/år] 9.495.000 Kilde:  Længerevarende reserveaftaler

o Vinter: december, januar, februar
o Forår: marts, april, maj
o Sommer: juni, juli, august
o Efterår: september, oktober, november

 

Såfremt der ikke har være konkurrence i den sammenlignelig tidsperiode, vil den regulerede pris blive bestemt ved, at tage et vægtet gennemsnit af alle accepterede konkurrence priser de forudgående 12 måneder. 

Kontakt

Anvendelse

Metoden for reguleret pris benyttes til at sætte prisen for den pågældende ydelse, hvis der er manglende konkurrence ifm. indkøb af systemydelser.

Såfremt der kun er én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, skal Energinet anvende regulerede priser til betaling for disse ydelser, jf. elforsyningsloven § 27a, stk. 2.