Case Beskrivelser

I Energinet stræber vi altid efter at skabe mest mulig transparens. Derfor er der udviklet hypotetiske case beskrivelser, som har til formål at illustrere dynamikken i systemydelsesmarkederne.

 

 

 

Elektrolyse og PtX har fået særskilt opmærksomhed, da teknologierne stadig er uprøvede og deres fleksibilitet vil have enorm betydning for det fremtidige energisystem.  

En følsomhedsanalyse af økonomiske og tekniske forhold ifm. brintproduktion og levering af reservekapacitet, viser at fleksibiliteten som et elektrolyseanlæg kan bidrage med i energisystemet, har en høj værdi på reservemarkederne. Det gælder både for anlæggets egen businesscase men også fra et systemperspektiv gennem lavere systemomkostninger. Værdien og behovet for fleksibilitet i et VE baseret energisystem er centralt og det kan være fordelagtigt for elektrolyseanlæggende at investere i at skabe denne fleksibilitet allerede i etableringsfasen. F.eks. ved investering i mere elektrolysekapacitet, brintlager og i en fleksibel elektrolyseteknologi for at øge fleksibilitetsmulighederne.

Læs mere herom i denne rapport,The value of flexibility for electrolyzers Thomas Dalgas Fechtenburg Energinet, og dette speciale,The potential contribution from electrolysis to balancing of the electricity system, master thesis by Michelle Kirketerp.

Vi arbejder løbende på at holde dem opdateret, dvs. der kan være sket markedsændringer som påvirker casene, men de overordnede principper gælder stadig. 

Kontakt

Kunne du tænke dig at levere systemydelser?

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

A linear optimization model, with installation and user manuel in the Excel-sheet in the zip-folder.