aFRR kapacitetsmarked

Det kommende fællesnordiske aFRR kapacitetsmarked

Om det kommende fællesnordiske aFRR kapacitetsmarked
Et marked, hvor balanceansvarlige aktører kan tilbyde kapacitet til automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) til de nordiske TSOer. Det fællesnordiske aFRR kapacitetsmarked inkluderer landene Danmark, Norge, Sverige og Finland.

aFRR kan aktiveres af en automatisk kontrolenhed designet til at få frekvensen tilbage til det normale frekvensbånd (49,9 – 50,1 Hz) eller få ubalancen, den såkaldte områdekontrolfejl (ACE) tilbage til nul.
Det vil være muligt at implementere det nordiske aFRR kapacitetsmarked når Energinet og de øvrige nordiske TSOer har implementeret flowbased-metoden for beregning af kapaciteter.

Hvordan virker aFRR kapacitetsmarkedet?
aFRR-balanceringskapacitet anskaffes af TSO'erne før day-ahead-markedet under hensyntagen til geografisk placering af buddene og netbegrænsninger/kapaciteter.

Da tilgængelige aFRR-ressourcer er ujævnt fordelt på tværs af budzonerne i Norden ønsker de nordiske TSOer, at reservere kapacitet på kablerne på tværs af budzoner til markedet for aFRR-kapacitet. Dette gøres med udgangspunkt i at optimere samfundsøkonomien, og altså kun i tilfælde hvor reservationen af kapacitet til balancering forventes at give en højere samfundsøkonomisk gevinst end ved brug af den tilsvarende kapacitet i day-ahead-markedet.
Den lovgivningsmæssige grænse til reservation godkendt af ACER er på nuværende tidspunkt maximalt 10% af den tilgængelige kapacitet.

Hvorfor et fællesnordisk aFRR kapacitetsmarked?
Alle TSOer skal sikre, at de har tilstrækkelige aFRR-ressourcer til at håndtere ubalancer og mulige hændelser i den daglige drift. Da aFRR-ressourcerne er ujævnt fordelt på tværs af budzonerne i Norden, gør et fællesnordisk kapacitetsmarked det muligt at anskaffe aFRR-kapacitet på en omkostningseffektiv måde.

Kontakt

Nyttige links

For yderligere information se: 

NBM - Nordic aFRR capacity market

ACER - Decision No 22/2020