mFRR KAPACITETSMARKED

Det kommende fællesnordiske mFRR kapacitetsmarked

Om det kommende fællesnordiske mFRR kapacitetsmarked
I dag har de nordiske TSO’er alle nationale mFRR kapacitetsmarkeder. Det fællesnordiske mFRR kapacitetsmarked inkluderer landene Danmark (både DK1 og DK2), Norge, Sverige og Finland. På mFRR kapacitetsmarkedet kan de balanceansvarlige aktører tilbyde kapacitet til den manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (mFRR). 

I mFRR kapacitetsmarkedet betaler TSO’erne BSP’erne for at garantere, at de vil afgive bud på mFRR Energiaktiveringsmarkedet. Både producenter og forbrugere kan byde ind i mFRR kapacitetsmarkedet. De nationale mFRR-kapacitetsmarkeder vil blive kombineret til et nordisk marked, efter at vi går over til 15-minutters tidsopløsning.

Hvordan virker mFRR kapacitetsmarkedet?
mFRR-balanceringskapacitet anskaffes af TSO'erne før day-ahead-markedet under hensyntagen til geografisk placering af buddene og netbegrænsninger/kapaciteter.

Det er et krav for at deltage i det nordiske mFRR kapacitetsmarked, at BSP’erne efterfølgende byder ind i mFRR energiaktiveringsmarkedet med bud der understøtter de krav der er fastfast i mFRR energiaktiveringsmarkedet på det pågældende tidspunkt. 

Den tilgængelige mFRR-ressourcer er ujævnt fordelt på tværs af budzonerne i Norden ønsker de nordiske TSOer, at reservere kapacitet på kablerne på tværs af budzoner til markedet for mFRR-kapacitet. Dette gøres med udgangspunkt i at optimere samfundsøkonomien, og altså kun i tilfælde hvor reservationen af kapacitet til balancering forventes at give en højere samfundsøkonomisk gevinst end ved brug af den tilsvarende kapacitet i day-ahead-markedet.

Den lovgivningsmæssige grænse til reservation godkendt af ACER er på nuværende tidspunkt maximalt 10% af den tilgængelige kapacitet.

Hvorfor et fællesnordisk mFRR kapacitetsmarked?
Alle TSOer skal sikre, at de har tilstrækkelige mFRR-ressourcer til at håndtere ubalancer og mulige hændelser i den daglige drift. Da mFRR-ressourcerne er ujævnt fordelt på tværs af budzonerne i Norden, gør et fællesnordisk kapacitetsmarked det muligt at anskaffe mFRR-kapacitet på en omkostningseffektiv måde.