mFRR i Norden

Nyheder, aktørmøder og implementeringsguides om mFRR EAM i andre nordiske lande.

Aktører, der arbejder på tværs af de nordiske lande, kan herunder finde links til de øvrige nordiske landes mFRR EAM-nyheder, -aktørmøder og -implementeringsguides.

Statnett, Norge: 
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/nytt-automatisert-mfrr-marked/

Svenska kraftnät, Sverige: 
Ny nordisk balanseringsmodell (NBM) | Svenska kraftnät (svk.se)
Aktörsportalen | Svenska kraftnät (svk.se)

Fingrid, Finland:
mFRR energiamarkkina - Fingrid

Support

Send eventuelle spørgsmål til vores support i Electricity Market:
Electricitymarket@energinet.dk