Tidsplan og test

Nyt nordisk mFRR EAM planlægges idriftsat i Q1 2025. En tidsplan og testplan for implementeringen vil blive offentliggjort på denne side i efteråret 2023.

I april 2023 blev der implementeret aktiveringer i 15-minutters opløsning, budindmeldings- og aktiveringsbeskeder i nyt CIM-format, beskedudveksling via ECP, samt symmetrisk ramping omkring kvarters-/timeskift.

Ved fælles nordisk idriftsættelse i Q1 2025 indføres budindmelding i 15-minutters opløsning, nye komplekse budattributter, samt en række nye beskedudvekslinger (health check, bid availability report, bid activation report).

Support

Send eventuelle spørgsmål til vores support i Electricity Market:
Electricitymarket@energinet.dk