Implementeringsguide

NBM mFRR EAM idriftsættes i to faser. Fase 1 er en lokal dansk go-live, som blev idriftsat i april 2023, mens fase 2 er den fælles nordiske go-live, som idriftsættes i Q1 2025. I fase 1 blev aktiveringer i 15-minutters opløsning, budindmeldings- og aktiveringsbeskeder i nyt CIM-format, beskedudveksling via ECP, samt symmetrisk ramping omkring kvarters-/timeskift implementeret. I fase 2 indføres budindmelding i 15-minutters opløsning, nye komplekse budattributter, samt en række nye beskedudvekslinger (health check, bid availability report, bid activation report).

Den gældende implementeringsguide, samt eksempler på beskedudveksling med tilhørende schema-filer, for Nordic mFRR EAM kan findes nedenfor. For implementeringsguide og eksempel-/schema-filer for fase 2 henvises til den fælles nordiske hjemmeside for NBM.

 

Download lokal implementeringsguide:

Titel Dato
Implementeringsguide for mFRR EAM 13.11.2023
Liste med stationsnavne til geotags  29.01.2024

 

Download .zip-filer med eksempel- og schema-filer (XML- og XSD-filer):

Titel Dato
Eksempel-filer (XML) til eksisterende produktionsmiljø 24.11.2023
Schema-filer (XSD) til eksisterende produktionsmiljø 24.11.2023
Eksempel-filer (XML) til go-live 3. december 2024 21.02.2024

Bemærk at skemafilerne fra d. 24.11.2023 skal benyttes til go-live d. 03.12.2024.

Support

Send eventuelle spørgsmål til vores support i Electricity Market:
Electricitymarket@energinet.dk