Introduktion til det nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked

3. december 2024 overgår de nationale mFFR-energiaktiveringsmarkeder i Danmark, Sverige, Norge og Finland til et fælles nordisk marked med 15-minutters tidsopløsning og automatisk budaktivering. Det nordiske marked er et skridt på vej mod at de nordiske TSO’er kan tilkobles MARI, som er den europæiske platform for mFFR-energiaktivering.

På det eksisterende nordiske regulerkraftmarked aktiveres mFRR-reserver manuelt af TSO'ernes kontrolcentre hver time. Det kommende nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked forbereder Norden på tilkoblingen til den fælleseuropæiske mFRR-energiaktiveringsplatform, MARI, hvor aktiveringen af mFRR sker automatisk og med 15-minutters tidsopløsning.

Hvorfor et nordisk mFFR-energiaktiveringsmarked?

TSO'erne er forpligtigede til at sikre tilstrækkelige mFRR-reserver til at dække en fejl eller udfald på det største anlæg inden for deres kontrolområder (budzoner). Med et fælles Nordisk marked - og senere et europæisk marked i form af MARI - kan TSO'erne anskaffe mFRR-ressourcer, hvor de er billigst, under hensyntagen til tilgængelig kapacitet på kablerne med en stor økonomisk besparelse til følge.  

Om det nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked

I det kommende nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked bliver aktiveringen af mFRR-bud baseret på forecastede ubalancer for hver budzone. Baseret på disse forecasts vil hver TSO sende et aktiveringsbehov til algoritmen. Algoritmen vil returnere aktiveringsbehovet for den enkelte budzone til TSO'erne under hensyntagen til pris og kapacitet på kablerne. I en overgangsfase før norden tilslutter sig den europæiske platform MARI, vil en nordisk algoritme cleare markedet. Den nordiske algoritme er en nødvendig bro mellem de nuværende manuelle processer, fuld automatisering i 15-minutters opløsning og integration i MARI. 

15-minutters tidsopløsning skaber behov for automatisk aktivering ved hjælp af en algoritme, da kontrolcentrene ikke kan nå at udføre de manuelle processer hvert 15. minut. Herudover skaber lavere budstørrelser samt et mere komplekst energisystem også behov for automatisering.
  

Bliv klar til det nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked

Under mFRR-energiaktiveringsmarkedet findes en række dokumenter og informationer til brug for klargøring til overgangen til 15-minutters tidsopløsning og mFRR automated operation.  

Energinet er gerne behjælpelig med yderligere informationer. Se også Q&A, hvor Energinet har samlet svar på alle spørgsmål, Energinet har modtaget i forbindelse med møder og præsentationer. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Energinets support: Electricitymarket@energinet.dk.