PICASSO

Fælles europæisk aFRR energiaktiveringsmarked

Om PICASSO
Der er i fælles europæisk regi udviklet en algoritme som gør de europæiske TSOer i stand til, at koble alle de nationale aFRR markeder sammen i ét fælles europæisk marked. Projektet kaldes PICASSO, som står for Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation. Det er Energinets intention at tilkoble sig PICASSO, for derigennem at opnå betydelige samfundsøkonomiske besparelser, samtidig med at de danske aktører får mulighed for at levere deres aFRR ydelser til et langt større marked.

Hvordan virker PICASSO?
TSOerne indsamler bud fra aktørerne, de såkaldte balanceaktører og vurderer behovet for aFRR. Dette sendes til en aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) som matcher samtlige TSOers bud og behov, under hensyntagen til tilgængelige grænsekapacitet mellem budzonerne. Resultaterne fra AOFen sendes tilbage til TSOerne. Baseret på resultaterne fra PICASSO aktiverer TSO'erne de relevante balanceaktørers bud. Da Energinet først tilslutter sig PICASSO efter overgangen til 15 minutters tidsopløsning er markedstidsenheden i PICASSO 15 minutter.

Tidsplan
Der foreligger ikke en detaljeret tidsplan for PICASSO projektet endnu. Energinet forventer at tilslutte sig PICASSO i Q2 2024. Energinet fremlægger planen for tilslutningen så snart den er færdigudarbejdet.

Anmodning om undtagelse for tidsfristen for implementering af PICASSO
Energinet har anmodet Forsyningstilsynet om undtagelse for tidsfristen for implementering af den europæiske aFRR platform (PICASSO), og ønsker dermed udskydelse til og med 24. juli 2024. Udsættelsen kun kan indrømmes én gang for en periode på højst to år.

12. oktober 2022 godkendte Forsyningstilsynet Energinets anmodning om at udskyde tilslutningen til PICASSO frem til 24. juli 2024. Energinet vil i god inden tilslutningen informere markedsaktører om den endelige tilslutningsdato.

Anmodningen om undtagelse er sket nationalt. De øvrige nordiske TSO’er har fremsendt en tilsvarende anmodning til deres respektive nationale regulatorer og har ligeledes modtaget godkendelser.

Energinets anmodning om undtagelse for tidsfristen for implementering af den europæiske aFRR platform (PICASSO) kan findes under Dokumenter.