Nyt markedsdesign for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020

Energinet Elsystemansvar har i dialog med aktørerne arbejdet på et nyt markedsdesign for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020, hvor de nuværende femårige aftaler på 638 MW udløber.

Primært to vilkår sætter rammen for det nye markedsdesign for mFRR i DK2: 1) Clean Energy Package og 2) Nordic Balancing Model.

  1. Clean Energy Package udstikker rammerne for, hvor længe før driftstimen, at kapaciteten må indkøbes.
  2. Nordic Balancing Model giver mulighed for et fællesnordisk marked for indkøb af mFRR kapacitet.

Energinet Elsystemansvar ser et fællesnordisk marked for mFRR kapacitet som den langsigtede målsætning under forudsætning af, at der er lige muligheder og adgang for aktørerne. Det vil sige, at der er reciprocitet mellem landene i et fælles nordisk marked. Den forudsætning forventes ikke at være til stede mellem Danmark og Norden fra 2021.

Indtil et fælles nordisk marked er etableret, vil Energinet Elsystemansvar indkøbe en andel af det samlede behov for mFRR kapacitet i et timebaseret marked mellem DK1 og DK2, mens den resterende andel vil blive indkøbt lokalt i DK2. Det fælles DK1-DK2 marked forudsætter regulators godkendelse af dynamiske reservationer af kapacitet på Storebælt.

Afhængig af mulighederne under Clean Energy Package forventer Energinet Elsystemansvar, at andelen af mFRR kapacitet, der indkøbes lokalt i DK2, i en overgangsperiode indkøbes på op til årskontrakter, der overgår til på sigt at være månedskontrakter.

Energinet Elsystemansvar igangsætter nu udarbejdelsen af de mere detaljerede rammer i markedsdesignet med henblik på at lave en metodeanmeldelse til Forsyningstilsynet i første halvår af 2019. Energinet Elsystemansvar vil inddrage aktørerne i de endelige detaljer i markedsdesignet.

Energinet Elsystemansvar ser ligeledes en løsning med et fælles marked mellem DK1 og DK2 med dynamiske reservationer på Storebælt som mulighed ved lokale indkøb i DK2 som følge af udetid på kontraherede anlæg under de nuværende femårige aftaler. Energinet Elsystemansvar vil indgå i en dialog med Forsyningstilsynet og aktørerne i begyndelsen af 2019.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.