Energinet indkøber ikke aFRR den 26. eller 27. juni 2018

Energinet har tidligere oplyst, at der forventeligt blev indkøbt aFRR lokalt i Vestdanmark den 26. og 27. juni 2018.

Årsagen til det forventede indkøb var revision på Skagerrakforbindelserne, der medførte en reduktion af den tilgængelige markedskapacitet til markedet.

Som udgangspunkt bliver leverancen af aFRR via Skagerrakforbindelsen aflyst, når kapaciteten falder til under 1.000 MW. Energinet og Statnett kan dog vælge at fastholde leverancen selv i disse situationer.

I forbindelse med indkøbet af aFRR den 26. og 27. juni 2018 vurderede Energinet og Statnett, at det var muligt at fastholde leverancen af aFRR via Skagerrakforbindelsen på trods af den reducerede kapacitet.

Derfor blev der ikke foretaget lokalt indkøb af aFRR i DK1 for den 26. juni 2018. Indkøbet for den 27. juni 2018 er aflyst af samme årsag.

Spørgsmål til ovenstående og generelt om Energinets indkøb af aFRR kan rettes til Peter Bruhn (se kontaktoplysninger i højre side).