PILOT – UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND

Energinet har behov for spændingsregulerende egenskaber for at opretholde en stabil drift i elsystemet. Spændingsregulerende egenskaber kan leveres både fra kraftvarmeværker, vindmøller, solceller samt Energinet Eltransmissions egne enheder.

Energinet skal, ifølge Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. så vidt muligt indkøbe ydelser på markedsbaserede metoder og tilpasse produktdefinitioner og krav, for at sikre størst mulig konkurrence. Nedenstående pilotprojekt skal medvirke til at sikre input til, at Energinet Elsystemansvar opfylder denne bekendtgørelse.

 

Pilotprojekt for markedsgørelse af spændingsregulering

Energinet Elsystemansvar igangsatte i efteråret 2018 et projekt der skal beskrive behovet for systemydelser, samt øge markedsgørelsen. Der blev i den forbindelse udgivet et udkast til en behovsbeskrivelse for behovet for systemydelser i 2019. Nedenstående pilotprojekt er et resultat af behovsbeskrivelsen og en prioritering af nye produkter for markedsgørelse, som er sket i samarbejde med markedsaktørerne.

 

I forbindelse med udarbejdelse af behovet for systemydelser blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af både centrale kraftvarmeværker, decentrale kraftvarmeværker, vindmølleorganisationer samt Dansk Energi. Rammerne for pilotprojektet er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgruppen.

 

Baggrund for behov

Der er udfordringer med høje spændinger i området omkring Rødby og Radsted.

Det har bl.a. været nødvendigt at udkoble kablet imellem Rødby og Radsted for at holde spændingen nede. Da der i fremtiden er et større behov for kablet vil det ikke være hensigtsmæssigt at udkoble kablet. Der er et behov for reaktiv effekt på omkring 25-40 Mvar for at kunne holde spændingen nede.

 

Formål med pilotprojekt

I et forsøg på at opnå den bedst samfundsøkonomiske opfyldelse af Energinet Elsystemansvars behov for spændingsregulering i normaldrift, udbydes nedenstående pilot.

 

Elsystemansvar har ikke tidligere haft erfaring med at udbyde spændingsregulering i normaldrift, og udbyder derfor denne pilot for at samle erfaringer med både den tekniske specifikation og markedsløsninger. Pilotprojektet er derfor en del af udviklingen af et nyt marked, når behovet opstår i lokale geografisk afgrænsede områder.

 

Pilotprojektet er målrettet alle relevante enheder og anlæg, herunder også Eltransmissions egne anlæg.

 

Udbuddet er afgrænset til at dække et område elektrisk tæt på Radsted og Rødby på Lolland. Udbuddet er ligeledes afgrænset til at vare 12 måneder gældende fra senest 1. juni 2019 til senest 1. juni 2020.

 

Ansøgning

Interesserede aktører bedes sende en ansøgning med en beskrivelse af anlæg og tilslutningspunkt samt vedhæftet tilbudsskema. Ansøgningen sendes til ASK@energinet.dk og MNC@energinet.dk senest 1. april 2019.

 

Energinet Elsystemansvar vil give en tilbagemelding på, hvorvidt ansøgningen fra den enkelte aktør er blevet udvalgt til deltagelse i pilotprojektet senest den 1. maj 2019. Energinet og den / de udvalgte aktører laver herefter en fælles projektplan, således pilotprojektet kan starte op senest 1. juni 2019.

 

For mere information om pilotprojektet, information om betingelser samt tekniske krav og specifikationer se følgende hjemmeside under ’Pilotprojekt’.

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.