Sidste indkøb af aFRR leveringsevne kontrakter gennemført

Fra 1. januar 2020 indkøbes der igen aFRR i Vestdanmark

Første indkøb af leveringsevnekontrakter begyndte i 2015 som konsekvens af idriftsættelsen af Skagerrak 4 og opstart på en femårig aftale med Statnett om levering af aFRR.

I perioden er der blevet udbetalt ca. 35 mio. kr. til danske markedsaktører. På figuren nedenfor ses prisudviklingen på leveringsevnekontrakterne.I det meste af perioden har markedet været kendetegnet ved en god konkurrence. I opstarten af markedet og i sommeren 2018 og 2019 har der været betydeligt højere priser, som følge af reduceret udbud.

Leveringsevnekontrakter blev indført fra og med september 2015 og skulle sikre, at der stadig var danske leverandører af aFRR, når der ikke kunne leveres aFRR over Skagerrak og ved aftalens ophør.Ved indkøb af leveringsevnekontrakt forpligter byderne sig til at tilbyde aFRR for en måned af adgangen. 

 

Fra den 1. januar 2020 skal der igen leveres aFRR fra danske leverandører i Vestdanmark. Det første indkøb vil ske i slutningen af december 2019 og kan følges på Energinets hjemmeside.

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.