Flere detaljer om markedsdesignet for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020

I forlængelse af nyheden 21. december 2018 og aktørarbejdsgruppemødet 7. februar 2019 fremlægger Elsystemansvar yderligere information om markedsrammerne for markedsdesignet for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020.

Retningslinjerne for markedsdesignet, som nu skal udmøntes i et konkret design er følgende:

 • En andel på 40 procent af behovet i DK2 indkøbes i et timebaseret dagsmarked fælles med DK1. Dette forudsætter reservation af kapacitet på Storebæltsforbindelsen, hvor den estimerede samfundsøkonomiske omkostning herved pålægges budprisen ved levering over Storebælt (dynamiske reservationer). Elsystemansvar vil udarbejde en vurdering af den bedste måde at reservere kapacitet, sådan at værdien af kapacitetsallokering til day-ahead markedet opgøres på den bedste måde.
  • Det fælles marked er gensidigt, sådan at aktører i DK2 også har mulighed for at levere til DK1. Der vil således også ske justeringer til markedsdesignet i DK1.
  • Ved udetid på Storebælt fortsætter det timebaserede dagsmarked under samme regler, dog uden mulighed for levering over Storebælt.

 • Den resterende andel af behovet i DK2 købes lokalt i DK2 på længerevarende kontrakter.
  • Ifølge Clean Energy Package kan kontrakterne højst have en varighed på 1 måned. Forudsat regulatorgodkendelse kan der i en overgangsperiode tillades kontrakter med en varighed op til 1 år.
  • Anlæg med en starttid på op til 90 minutter har mulighed for at deltage i de længerevarende kontrakter.

 • Fordelingen på 40/60 procent er baseret på det nuværende behov af hensyn til leveringssikkerheden på længere sigt ved udetid på Storebælt. Denne fordeling kan ændre sig som følge af nye dimensioneringskrav og dermed ændringer i det samlede behov.

 • Afregning i såvel dagsmarkedet som på længerevarende kontrakter sker efter marginalpris.

Energinet Elsystemansvar er gået i gang med at udarbejde metodeanmeldelse, som forventes at blive sendt i høring medio 2019. En endelig metodeanmeldelse forventes sendt til Forsyningstilsynet inden udgangen af 2019.

Den nuværende deling af 300 MW mFRR fra DK2 til DK1 forventes at skulle godkendes igen af TSO’er i det nordiske og kontinentaleuropæiske synkronområde som følge af nye synkronområdeaftaler, der træder i kraft i løbet af foråret 2019. Elsystemansvar arbejder for at opnå denne godkendelse, sådan at delingen kan fortsætte og forventer en afklaring af dette spørgsmål i slutningen af 2019.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.