Hvor er systemydelsesmarkederne på vej hen?

   

Energinet Elsystemansvar offentliggør forventninger og muligheder for udvikling af systemydelsesmarkederne, der i de kommende år ændres af europæisk regulering, nyt nordisk samarbejde og nye leverandører af systemydelser.

Forventninger og muligheder er offentliggjort i form af tre notater som opfølgning på anbefalinger i rapport fra Forsyningstilsynet om ”Energinets indkøb af reserver i elsystemet”. Energinet har beskrevet udviklingen for systemydelsesmarkederne i DK1, indkøb af mFRR reservekapacitet og mulige tiltag til forbedring af markedsdesign.

Energinet har fremsendt notaterne inden for deadline i anbefalingerne, og drøftet notaterne med Forsyningstilsynet som led i opfølgningen på rapporten. Formålet med rapporten og notaterne er at give indblik i et forholdsvis komplekst marked og bidrage til at skabe større klarhed over de roller, de forskellige aktører spiller – og har mulighed for at spille.

Notaterne vil blive præsenteret i Energinet Elsystemansvars aktørfora efter sommerferien.

De regulatoriske rammer og udviklingen af nye markeder, der ligger til grund for notaterne, er afhængig af løbende international TSO samarbejde og af samarbejdet med øvrige TSO’er i Norden og Europa og fælles godkendelse af regulatorerne. I øjeblikket er den nordiske plan for implementeringen af nye nordiske balanceringsmodel i høring, og det vil påvirke forventningerne til implementeringen af nye markedsdesign (www.nordicbalancingmodel.net).

Forsyningstilsynet har ikke forholdt sig nærmere til de metoder, som planlægges anmeldt i notaterne, og som derfor vil skulle gennemgå en regulatorisk godkendelsesproces, før metoderne kan finde anvendelse. Notaterne skal derfor ses som grundlag for en videre dialog og udvikling af markedsdesign. Allerede nu skal der tages forbehold for, at tidsplanen for implementering af den nordiske balancemodel er under revidering og vil påvirke udviklingen af markedsrammerne.

Derudover arbejder Energinet på at levere to rapporter inden udgangen af 2019 til opfyldning af yderligere to anbefalinger i Forsyningstilsynets rapport. Det drejer sig om potentiale for levering af systemydelser fra nye teknologier og en analyse af balanceansvarliges budgivning.

Til analyse af balanceansvarliges budgivning har der været dialog med Forsyningstilsynet om indhold og Energinet Elsystemansvar vil levere en rapport, som beskriver Energinets forpligtigelser og muligheder for at overvåge markedet for systemydelser, en tydeliggørelse af balanceansvarlige aktørers vilkår og betingelser, og endelig en opdatering af dele af konkurrenceanalysen fra Forsyningstilsynets rapport.