UDBUD - PILOTPROJEKT TIL TEST AF KONCEPT FOR HANDEL MED LOKAL FLEKSIBILITET

For English version – Click here

Tilmelding til workshop for pilotprojekt - Klik her

Formål

Energinet skal udbygge transmissionsnettet i samme hastighed som udbygningen af den vedvarende energiproduktion og forbrug. Det er ikke altid muligt, og nødvendigvis heller ikke samfundsøkonomisk optimalt, at udbygge transmissionsnettet hurtigt nok til at dække behovet. Det giver lokale flaskehalsproblemer i transmissionsnettet, som ikke kan håndteres via de eksisterende markedsmekanismer. En løsning til håndtering af flaskehalsproblemerne er at beordre en regulering af lokal produktion og forbrug. Energinet ønsker at reducere anvendelse af beordringer og vil derfor afprøve et koncept for markedsbaseret handel med lokal fleksibilitet. Målsætningen er at nedreguleringen af produktion fra VE fremover skal ske via anvendelse af et lokalt marked, hvor konkurrencen bliver afgørende for hvilken produktion, der nedreguleres eller hvilket forbrug der kan øges.

Peter Markussen, afdelingsleder i Fleksibilitet & Systemydelser i Energinet Elsystemansvar tilføjer:

Et lokalt marked for fleksibilitet giver konkurrence og synliggør mulighederne for levering af fleksibilitet lokalt og er en ekstra forretningsmulighed for markedsaktørerne. Piloten giver Energinet erfaring med udmelding af behov i samarbejde med DSO’erne og aktørerne får erfaring med indmelding af lokale bud og efterfølgende afregning. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Energi, DSO’er og aktører i markedet inden for rammerne af DSO/TSO samarbejdet mellem Energinet, Dansk Energi og de danske netselskaber. Målet er på sigt også at se på muligheden for at lignende handel med fleksibilitet kan ske på DSO-niveau.

Signe Horn Rosted, områdeleder i Forretning & Elmarked i Energinet Elsystemansvar tilføjer:

Projektet er et godt eksempel på behovet for samarbejde mellem Energinet, Dansk Energi og DSO’erne for at løse udfordringerne med øget integration af VE. Samtidig giver piloten gode erfaringer at bygge videre på til også dække behov for fleksibilitet i distributionsnettet.

 

Baggrund

Energinet har på nuværende tidspunkt flaskehalsproblemer i transmissionsnettet på Lolland og Sydsjælland i timer med høj vindproduktion og ønsker at anvende det eksisterende marked til lokal nedregulering af produktion eller opregulering af forbrug. Ved at tilføje en specifik geografisk placering til bud i det eksisterende regulerkraftmarked opnås mulighed for lokal op- og nedregulering. De specifikke geografiske placeringer er nærmeste transformerstation i transmissionsnettet. Nedregulering forstås i elmarkedet som en reduktion af energien i nettet, dvs. enten en reduktion af produktion eller en forøgelse af forbrug.

Implementering af et koncept for handel med lokal fleksibilitet er komplekst når det gælder forsyningssikkerhed hos Energinet og distributionsselskaberne, markedslikviditet og informations-/kommunikationskrav. Pilotprojektet vil derfor kun foregå ved normal drift i transmissionsnettet samt ved intakt n