Præhøring af metoder for ’Reguleret pris’ og ’Cost plus’ til afregning af systemydelser

Energinet Elsystemansvar sender hermed forslag til metoderne for ’Reguleret pris’ og ’Cost plus’ til afregning af systemydelser i præhøring – se Energinets hjemmeside.

Disse udkast til metoder er udviklet i henhold til Systemansvarsbekendtgørelsens §§22 og 23 som trådte i kraft 1. januar 2019.

Energinet Elsystemansvar opfordrer alle interessenter til at læse præhøringsmaterialet og give synspunkter til kende. Præhøringen har især til formål at få markedets og interessenternes input ind på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt til, at de kan indarbejdes systematisk i de endelige metoder.

Energinet Elsystemansvar opfordrer ligeledes til både at komme med kommentarer til de konkrete forslag til de fremsendte metoder, men også til at komme med alternative forslag, hvordan de to metoder kan udarbejdes.

Deadline for indsendelse af høringssvar til præhøring er 1. april 2019. Høringssvar bedes sendes til LKB@energinet.dk og MNC@energinet.dk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.