Reduceret kapacitet på Skagerrak-forbindelsen - Fortsat indkøb af aFRR i Norge i uge 43

Den totale overføringskapacitet på Skagerrak-forbindelsen vil være reduceret til 330 MW frem til 1. december 2019, jf. udsendt UMM af 10. oktober 2019.

I sådanne tilfælde skal Energinet og Statnett vurdere, hvorvidt reservation af 100 MW transmissionskapacitet til udveksling af aFRR fortsat skal være gældende, jf. Forsyningstilsynets godkendte vilkår for adgang til Skagerrak-forbindelsen. Vurderingen baseres på en samfundsøkonomisk beregning af de forskellige tiltag. Beregningen er gengivet her.

Baseret på de foretagne beregninger, vil der blive reserveret 100 MW på Skagerrak og leveringen af aFRR vil ske fra Norge – foreløbigt frem til og med 27. oktober 2019. Den tilgængelige handelskapacitet på Skagerrak-forbindelsen vil således være 230 MW.

De samfundsøkonomiske beregninger vil blive opdateret hver uge, og på dette grundlag vil der løbende blive taget stilling til reservationsomfanget.

Den tidligere annoncerede nyhed om forventet lokalt indkøb af aFRR kapacitet den 24.-25. oktober 2019 annulleres samtidig hermed.