Ny rapport: Vind, sol og andre nye teknologier kan levere systemydelser til elnettet

Energinet offentliggør rapport, der vurderer det tekniske potentiale for levering af systemydelser fra vind, sol, forbrug, batterier, elektrolyse, etc. Rapporten er udarbejdet af Rambøll.

Vindmøller, solceller og andre nyere elproduktionsformer og elforbrug kan levere systemydelser og bidrage til et stabilt elnet.

Det konkluderer en ny rapport, lavet til Energinet af Rambøll.

 

Analysen og konklusionen er vigtig, fordi elsystemet undergår store forandringer, hvor vind og sol producerer en større og større del af vores strøm, mens traditionelle kraftværker kører i færre timer. Samtidig sker der også en øget elektricificering. Da det historisk er kraftværker, der har leveret elsystemets reserver, er der brug for nye og flere aktører på markedet.

 

  • Vi skal i Energinet sørge for at balancere elsystemet og gøre det effektivt. Det sker ved, at der er konkurrence om at levere ydelserne, og derfor er det vigtigt for alle i branchen – både os der skal købe systemydelser og de, der kan levere – at vide, hvad der er behov for, og hvad der er muligt, siger Peter Markussen.

Det overblik og de muligheder kan rapporten ifølge Peter Markussen hjælpe med at give. Levering af systemydelser er en kompleks størrelse. Det kan være svært at finde rundt i både tekniske krav til leveringen og hvordan vi som TSO indkøber ydelserne. Derfor står vi naturligvis også altid til rådighed, hvis man som aktør ønsker at have en dialog omkring levering af systemydelser, siger han.

 

Rambøll konkluderer at der uden tvivl er et teknisk potentiale for levering af systemydelser fra nye typer af konverter-baserede produktionsenheder drevet af vind og sol, vindmøller og solceller. Forbrugsenheder og -anlæg, fx store varmepumper eller aggregeret køleudstyr, som også i større grad forsynes via konvertere, kan allerede levere systemydelser eller forberedes til at levere systemydelser ved den nødvendige dimensionering af de forbundne termiske og/eller mekaniske systemer.

 

Det er også i dag muligt at levere systemydelser fra Power2X teknologier. Det tekniske potentiale er der og antallet af fx elektrolyseanlæg vil forventeligt stige markant i de kommende år. Batterianlæg kan fremhæves som en teknologi med et fremragende teknisk potentiale ift. levering af systemydelser indenfor grænserne af den installerede kapacitet, især for størrelsen af lageret.

 

Udover de tekniske krav til levering af systemydelser kan man på Energinets hjemmeside finde resultater for auktioner, prisstatistikker, udbudsbetingelser og prognoser for indkøb af systemydelser: https://energinet.dk/El/Systemydelser/indkob-og-udbud.

 

De analyserede nye teknologier til levering af systemydelser er udvalgt fra Energistyrelsens teknologidatakataloger ud fra hvilke teknologier der ikke allerede leverer systemydelser, samt forventes at vise potentiale om 2-5 år til levering af systemydelser. De er grupperet i følgende grupper, produktion, forbrug, vedvarende brændsler, energilagring og hybridanlæg. Flere eksempler er givet for nye teknologier for de forskellige kategorier, med hjælp fra og tak til balanceansvarlige aktører, leverandører af systemydelser og andre interesserenter.

 

De nye teknologiers potentialer er vurderet ift. levering af Fast Frequency Reserve (FFR), Frequency Containment Reserve (FCR i DK1), Normal Frequency Containment Reserve (FCR-N i DK2), Disturbance Frequency Containment Reserve (FCR-D i DK2), Automatic activated Frequency Restoration Reserve (aFRR), Manual activated Frequency Restoration Reserve (mFRR), og spændingsregulering.

 

 

Baggrund

Forsyningstilsynet efterspurgte en række analyser af Energinet ifm. den offentliggjorte rapport fra den 19. december 2018 med titlen:

"Energinets indkøb af reserver i elsystemet, regulering, markedets funktionsmåde, perspektiv og konkurrence"

Rambølls analyse og rapport (link til rapport) er en opfølgning på den specifikke anmodning fra Forsyningstilsynet beskrevet herunder:

“Energimarkedet er kendetegnet ved hastige ændringer, hvor nye teknologier kan bidrage til større fleksibilitet og likviditet i markedet, forudsat at der ikke er unødige adgangsbarrierer for nye teknologier i markedet. Dette er nyttigt med henblik på at sikre høj systemsikkerhed samtidig med en høj andel af vedvarende energi. Hertil kommer, at et systematiseret overblik over ny teknologi er vigtigt i udviklingen af europæiske reservemarkeder. Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres løbende af Energistyrelsen og Energinet.

Forsyningstilsynet vil anmode Energinet om fortsat at understøtte udviklingen af nye teknologier i udviklingen af markedsdesign, og at tilvejebringe et bedre overblik over potentialerne af de nye teknologier. Forsyningstilsynet anbefaler, at Energinet i den sammenhæng identificerer og arbejder for at fjerne unødvendige adgangsbarrierer og udfordringer for at gøre brug af nye teknologier på markedet for reservekapacitet og energiaktivering. Forsyningstilsynet anbefaler, at Energinet med inddragelse af markedsaktørerne og udenlandske erfaringer udarbejder og offentliggør en rapport over potentialerne fra nye teknologier med afsæt i teknologikataloget inden udgangen af 2019.”

Rambøll Report - Ancillary Services from new Technologies

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.