METODE FOR COST PLUS ER ANMELDT TIL FORSYNINGSTILSYNET

Metoden for Cost plus, som blandt andet skal benyttes til betaling for ydelser omfattet af §27 c, stk. 2 i lov om elforsyning, er den 5. november 2020 anmeldt til Forsyningstilsynet.

Energinet har haft metoden i høring fra den 6. august til den 7. september 2020. Høringsnotatet fra høringen kan findes her