ENERGINET INVITERER TIL TEKNISK AFKLARING AF SYSTEMGENOPRETTELSESMULIGHEDER I DK1

Energinet Elsystemansvar forventer at udbyde én systemgenoprettelsesreserve i Vestdanmark i efteråret 2020 til levering i perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Energinet Elsystemansvar har anmeldt vilkårene for systemgenoprettelsesreserve i DK1 til Forsyningstilsynet. Det er Energinet Elsystemansvars forventning, at der foreligger en afgørelse i løbet af 2020.

Forud for udbuddet ønsker Energinet Elsystemansvar at give interesserede anlægsejere mulighed for en afklaring af anlæggenes tekniske muligheder for at levere systemgenoprettelsesydelse.

Formålet med den tekniske afklaring er på et tidligt tidspunkt at give interesserede tilbudsgivere mulighed for at undersøge de tekniske muligheder. Derved sikres samtidig mest mulig tid til at foretage eventuelle nødvendige investeringer/ombygninger for at kunne levere systemgenoprettelsesydelsen.

Systemgenoprettelse af spændingsløst transmissionsnet kan ske på to måder:

  1. Klassisk opstart, hvor systemgenoprettelsesreserven opstartes og efterfølgende indkobles transmissionslinjer sekventielt.
  2. Soft energisation, hvor en spændingsløs ø isoleres sammen med systemgenoprettelsesreserven i transmissionsnettet. Herefter opstartes systemgenoprettelsesreserven og spændingssætter langsomt hele øen i ét skridt.

Se mere i dokumenterne til højre.