ANVENDELSE AF LANGSOMME RESERVER I MFRR KAPACITETSMARKEDET I DK2

Siden oktober 2019 har Energinet i situationer med erstatningsindkøb i DK2 indkøbt en andel af mFRR reserverne som langsomme reserver. Nu er en opgørelse over mængderne tilgængelig.

I Østdanmark (DK2) har Energinet indgået femårige aftaler om mFRR i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2020. I tilfælde af, at de pågældende leverandører ikke kan levere den solgte mængde kapacitet, foretager Energinet et timebaseret erstatningsindkøb på en daglig auktion.

Energinet kan indkøbe en andel af reserverne som langsomme mFRR reserver, som har en leveringstid på max. 90 minutter. På grund af en reservedelingsaftale med Svenska Kraftnät, kan Energinet købe op til 300 MW langsomme reserver. 200 MW langsomme reserver er allerede indkøbt som en del af de femårige kontrakter. Det betyder, at Energinet altid kan indkøbe yderligere 100 MW langsomme reserve i tilfælde af erstatningsindkøb. I det tilfælde, at det er de langsomme kontraherede reserver, der ikke er i stand til at levere, kan Energinet indkøbe op til 300 MW langsomme reserver i erstatningsindkøb.

En oversigt over de samlede indkøbte mængder i perioder med erstatningsindkøb, samt de samlede indkøbte mængder af langsomme reserve pr. time, kan ses i oversigten her.

I de fem perioder, hvor et erstatningsindkøb har været foretaget med deltagende langsomme reserver, lå det gennemsnitlige indkøb af langsomme reserver på ca. 10% af det samlede indkøb.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.