ENERGINET UDBYDER SYSTEMGENOPRETTELSESRESERVE TIL DK1

Energinet udbyder én systemgenoprettelsesreserve til DK1 for perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne starte op fra spændingsløst elnet og efterfølgende anvendes til spændingssætning af transmissionsnettet.

Dette kan ske enten ved en klassisk metode, hvor én transmissionslinje af gangen spændingssættes eller ved ”soft energisation”, hvor en ø isoleres i transmissionsnettet, herefter spændingssættes hele øen på en gang.

Soft energisation er mere skånsom for reserven og stiller færre krav til reaktiv effekt.

De tekniske betingelser er beskrevet ud fra en klassisk opstart, derfor opfordrer Energinet alle interesserede til at henvende sig, med henblik på en vurdering af det specifikke anlægs tekniske egenskaber i forbindelse med soft energisation.

Tidsplan for udbuddet fremgår af udbudsbetingelserne.

Energinet opfordrer interesserede til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Al henvendelse skal ske skriftligt via e-mail til nævnte kontaktpersoner.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.