Øget markedsovervågning for mFRR-marked

Forsyningstilsynet har udpeget Energinet som PPAT efter REMIT-Forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne) på bl.a. systemydelsesmarkederne.

Energinets status som PPAT indebærer en række forpligtelser for Energinet, bl.a. med hensyn til markedsovervågning og indrapportering til Forsyningstilsynet, og dermed en adgang for Energinet til at indhente oplysninger fra markedsaktører.

Hvis Energinet har en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med de forbud der fremgår af forordningen, forpligter REMIT artikel 15 Energinet til at underrette Forsyningstilsynet, der herefter har til opgave at undersøge mulige overtrædelser af REMIT-forordningen. 

Energinet har derfor øget overvågningen af mFRR-markedet i DK2 i denne uge, hvor der dagligt indkøbes mFRR på erstatningsauktion. Det betyder bl.a. at Energinet overvåger aktørernes budindmeldinger og rapporterer usædvanlig adfærd til Forsyningstilsynet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.