HØRING VEDR. GATE CLOSURE TIME FOR DET FÆLLESNORDISKE AFRR KAPACITETSMARKED

De nordiske TSO’er har sendt materiale i høring vedr. fastsættelse af Gate Closure Time for det fællesnordiske aFRR kapacitetsmarked.

I kan tilgå og kommentere på høringsmaterialet her: https://consultations.entsoe.eu/markets/proposal-balancing-capacity-gct-nordic-afrr/