Opdatering af vilkår for systemgenoprettelsesreserve i DK2

Energinet præciserer kravene til reaktiv effekt

Opdatering af vilkår for systemgenoprettelsesreserve i DK2

Energinet ønsker at give flest mulige mulighed for at deltage i det igangværende udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2. Derfor vil Energinet præcisere kravene til reaktiv effekt.

Kravene til ind- og udkobling af op til ±100 Mvar er sat ud fra en konservativ tilgang, hvor systemgenoprettelsesreserven skal kunne placeres i et vilkårligt tilslutningspunkt på 132/50 kV eller højere og kunne håndtere alle typisk forekommende koblinger i transmissionsnettet.
 
Den endelige spændingssætningssekvens af transmissionsnettet i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet afhænger bl.a. af systemgenoprettelsesreservens placering (nettilslutningspunkt). Det betyder samtidig, at det faktiske behov for håndtering af reaktiv effekt kan være væsentligt mindre end de angivne ±100 Mvar.
 
Energinet opfordrer derfor interesserede leverandører til at kontakte Energinet for en konkret vurdering af det specifikke anlægs evne til at spændingssætte et spændingsløst transmissionsnettet.

Se nyhed om start af udbuddet, hvor udbudsmaterialet også kan findes.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.