Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode for indkøb af mFRR i DK2

Den 22. december 2020 godkendte Forsyningstilsynet Energinets forslag om en månedsauktion i DK2.

Månedsauktionen blev gennemført den 26. december 2020, og der blev indkøbt 328,5 MW.

De resterende mængder i DK2 – som udgangspunkt 271 MW - vil blive indkøbt på de daglige auktioner.

Forsyningstilsynets afgørelsen kan findes her.