Opdaterede udbudsbetingelser til systemgenoprettelsesreserve i DK2

På baggrund af dialogen med markedsaktørerne har Energinet valgt at skrive rettelserne direkte ind i udbudsbetingelserne, de tekniske betingelser, og kontraktudkastet.

Derfor udgiver Energinet hermed en konsolideret udgave at udbudsmaterialet, hvor ændringer i forhold til tidligere er markeret med rød skrift.

Tekst i dokumenterne skrevet med rød skrift har udelukkende til formål at fremhæve ændringerne fra det oprindelige udbudsmateriale.

 

Dialogen med interesserede tilbudsgivere har gjort Energinet opmærksom på et behov for en række præciseringer og tilpasninger af kontraktudkastet og de tekniske betingelser.

 

Vedlagt følgende opdaterede dokumenter: