Opdatering af udbudsvilkår til systemgenoprettelsesreserve i DK2

Energinet Elsystemansvar ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for systemgenoprettelsesydelsesleverandører, derfor deltager vi gerne i en dialog med potentielle leverandører, for at få afklaret de spørgsmål, der måtte være. På baggrund af dialogen med potentielle leverandører har Energinet Elsystemansvar vurderet, at der er yderligere behov for præciseringer/justeringer af vilkårene for systemgenoprettelsesreserve i DK2.

Rettelser pr. 12. marts 2020

Kontraktperioden

Kontraktperioden, som angivet i udbudsbetingelserne og kontraktudkastet ændres til: 1. juli 2021 til og med 31. december 2024.

Den oprindelige kontraktperiode var angivet til tre år. Efterfølgende har Energinet Elsystemansvar valgt at udskyde kontraktstarttidspunktet.

Vores vurdering er, at en kontraktperiode under tre år ikke er hensigtsmæssig, når begrundelsen for at udskyde kontraktstarten var et ønske om at skabe konkurrence og give eventuelle nye leverandører bedre mulighed for at foretage de nødvendige investeringer.

Leverandøren skal have mulighed for at afskrive sin investering over en rimelig periode. Energinet Elsystemansvar vurderer, at en rimelig periode i denne sammenhæng bør være mindst tre år. Derfor har vi valgt at forlænge kontraktperioden, så den løber over samlet tre og et halvt år.

Krav til reaktiv effekt

Kravene til reaktiv effekt ændres til:

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne levere op til 30 MW regulerbar effekt kontinuert og i anlæggets lastområde fra 0 MW optil 30 MW kunne levere 100 Mvar induktiv last (overmagnetisering) og optage 50 Mvar kapacitiv last (undermagnetisering).

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne opretholde normale driftsforhold for spænding og frekvens i det kollektive elforsyningsnet. Konkret betyder det, at der ved momentan ind- og udkobling af ±30 MW eller 100 Mvar induktiv last eller 50 Mvar kapacitiv last i den spændingssatte ø, ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- eller frekvensafvigelse større end grænserne for ”normal produktion”.

Kravet er sat ud fra et anlæg, som er tilsluttet i en vilkårlig 50/132 kV station eller på et højere niveau i DK2, som skal kunne spændingssætte og stabilisere transmissionsnettet.

Afhængig af det specifikke anlægs nettilslutningspunkt kan der være andre krav, som dog ikke overstiger de her angivne krav. Energinet Elsystemansvar opfordrer derfor interesserede anlægsejere til at kontakte Energinet Elsystemansvar for at få en konkret vurdering af anlæggets tekniske egenskaber og mulighederne for spændingssætning fra det specifikke anlæg.

Energinet Elsystemansvar vil senest den 20. marts 2020, som angivet i tidsplanen for udbuddet, udsende en konsolideret version af udbudsmaterialet med de ændringer der er til kontraktperiode og reaktiv effekt.

Udbudsmaterialet kan findes her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.