Energinet Elsystemansvar udbyder systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark i perioden 2021-2023 - FORLÆNGET

Energinet har valgt at forlænge udbuddet af systemgenoprettelsesreserve i DK2

Til markedsaktører

Energinet har valgt at forlænge udbuddet af systemgenoprettelsesreserve i DK2. Samtidig bliver kontraktstarten udskudt med seks måneder.

Forlængelsen af udbuddet sker for at give mulige leverandører bedre mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og finde de rette tekniske løsninger.

Endvidere giver en udskydelse af kontraktstarttidspunktet leverandørerne bedre mulighed for at nå at foretage de fornødne investeringer / ombygninger.

Energinet er i henhold til Elforsyningsloven forpligtet til at anvende markedsbaserede løsninger til indkøb af systemydelser. Ved at forlænge tilbudsfristen og udskyde kontraktstarten er det Energinets vurdering at der opnås den bedst mulige markedsbaserede løsning.

Den nye tidsplan er:

 Udsendelse af udbudsmateriale  7. februar 2020
 Frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet  13. marts 2020
 Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet  20. marts 2020
 Tilbudsfrist  30. april 2020
 Præsentation af tilbud (individuelle møder)  4.-15. maj 2020
 Kontraktindgåelse  30. juni 2020
 Kontraktstart  1. juli 2021

Tidsplanen i udbudsbetingelserne er hermed erstattet af ovenstående tidsplan.

***

 

Bemærk: Fristen for spørgsmål angivet i det oprindelige udbudsmateriale herunder er ændret til FREDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 12.00.

Udbudsmaterialet kan findes her:

 

Tilbudsfrist: 31. marts 2020.

Udbuddet er betinget af Forsyningstilsynet metodegodkendelse af vilkårene.

I tilfælde af at der kun kommer tilbud fra én leverandør, skal der afregnes i henhold til Systemansvarsbekendtgørelsens bestemmelser om reguleret pris.

Energinet Elsystemansvars kontaktperson: Peter Bruhn, pbu@energinet.dk

 

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.