Høring af metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

Energinet sender en metode for levering af kapacitetsreserver fra VE i høring frem til og med 1. marts 2021.

Energinet sender en metode i høring for at muliggøre levering af kapacitetsreserve fra vedvarende energikilder (VE) uden backup kapacitet. Der er tale om tilføjelser til det eksisterende grundlag for levering af kapacitetsreserver, der skal sikre teknologineutralitet og tilstrækkelig leveringssikkerhed uanset den/de bagvedliggende teknologi/-er.

2021-02-01 - Høring af metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

Energinet indkøber reserver for at være i stand til at håndtere store udfald og til at balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet, hvis der sker noget uforudset.

I takt med, at energisystemet omstilles til 100 % grøn energi, forventes ubalancer ikke at blive mindre, og uforudsete hændelser vil stadig kunne ske.

For at indpasse den vedvarende energi og nå målsætningen om et 100 % grønt energisystem er det derfor væsentligt, at der kommer nye kilder til levering af reserver og fleksibilitet til. Her er udnyttelsen af bl.a. fluktuerende vedvarende produktionsteknologier oplagte ressourcer. Der er således en klar sammenhæng mellem at sikre og balancere et 100 % grønt energisystem og udnytte potentialer fra vedvarende energi, så de fremtrædende teknologier i markedet også er de teknologier, der bidrager til at balancere elsystemet ved behov.

Energinet arbejder for at skabe så stor fleksibilitet som muligt i elsystemet ved, at alle typer af produktion og eller forbrug kan levere reserver til Energinet. Energinet arbejder for 100 % teknologineutralitet i indkøbet af reserver, samt lige vilkår og konkurrence. Reserver skal levere forsyningssikkerhed, og det vigtige er, at reserven leveres, så der er strøm i stikkontakten på alle tidspunkter.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.