PILOTPROJEKT TIL TEST AF VIRTUELLE MÅLERE TIL VALIDERING AF EN SYSTEMYDELSESRESPONS

Energinet inviterer til pilotprojekt til test af virtuelle målere til validering af en systemydelsesrespons

Baggrund & formål

Energinet indkøber systemydelser, også kaldet reserver, for at være i stand til at håndtere store udfald og til at løbende balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet. I takt med at energisystemet omstilles til vedvarende energi, forventes et øget behov for balancering af elsystemet.

For at indpasse den vedvarende energi og nå målsætningen om et 100 % grønt energisystem er det derfor essentielt med nye kilder til levering af fleksibilitet og reserver. Her er udnyttelsen af bl.a. fluktuerende vedvarende produktionsteknologier eller regulerbar elforbrug oplagte ressourcer. Der er en klar sammenhæng mellem at sikre og balancere et 100 % grønt energisystem og udnytte både eksisterende samt nye fleksibilitetspotentialer.

Energinet arbejder for at skabe så stor fleksibilitet som muligt i elsystemet ved, at alle typer af produktion og forbrug kan levere reserver til Energinet. Energinet arbejder altid med teknologineutralitet, lige vilkår og konkurrence ved indkøb af reserver.

Energinet ser ind i en fremtid, hvor kapaciteten fra ikke-fluktuerende produktionskilder er faldende. Det betyder, at vi i fremtiden kan opleve situationer, hvor de nuværende konventionelle leverandører af systemydelser slet ikke, eller kun i et mindre omfang, er til stede. Energinet har derfor en stor interesse i at udvikle markedsrammer og udbudsbetingelser der understøtter en optimal udnyttelse af fleksibel kapacitet, således at Danmark fortsat kan have en høj forsyningssikkerhed. Dette vil skabe værdi for samfundet og for den enkelte leverandør.

Energinet arbejder på at minimere adgangsbarriererne til systemydelsesmarkederne med fokus på at opretholde den nødvendige kvalitet for systemydelsesprodukterne. Energinet har i den forbindelse gennemført en række innovationsforløb med markedsaktører for at identificere barrierer og potentialer for udvikling af systemydelsesmarkedet.

En af barriererne for udnyttelse af fleksible enheder er behovet for en direkte måling af elforbrug/-produktion til validering af en systemydelsesrespons for hver af de fleksible enheder. Et stort antal fleksible enheder i f.eks. bygninger er installeret bag en afregningsmåler (hovedmåler) sammen med resten af bygningens elforbrug. Hovedmåleren kan derfor ikke anvendes til validering af en respons for en delmængde af en bygnings elforbrug. Et stort fleksibilitetspotentiale forventes at kunne frigøres ved at tillade brug af en ”virtuel” måler.

Energinet ønsker med dette udbud at etablere et pilotprojekt, der skal teste en metode for anvendelse af en virtuel måling til validering af systemydelser.

 

Pilotprojekt til virtuel validering af systemydelser

Energinet indbyder derfor interesserede parter til at deltage i et pilotprojekt, hvor formålet er at teste anvendelse af ”virtuelle” målere til validering af en systemydelsesrespons. En virtuel måler skal forstås som en måler, der ikke direkte måler elforbruget/-produktion, men en anden parameter med en høj korrelation til elforbruget. Det kan f.eks. være rotationshastighed i ventilationsanlæg, tryk i kompressorer, vindhastighed for vindmøller, solindstråling for solceller, etc. Det er Energinets forventning, at introduktionen af virtuelle målere til validering af systemydelsesresponsen kan gøre det muligt at anvende fleksibilitetsressourcer, der ikke har en direkte opkoblet elmåler eller hv

Kontaktpersoner

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.