Øget markedsovervågning af markedet for manuelle reserver i Østdanmark

I juli måned forventes likviditeten i markedet for manuelle reserver i Østdanmark at være lavere som følge af revisioner af anlæg.

Energinet har derfor øget overvågningen af mFRR-markedet i DK2 i de kommende uger.

Dette indebærer, at Energinet ved iagttagelse af usædvanlige bud til dagsauktionen i DK2 igennem juli måned, vil efterspørge mere information hos de balanceansvarlige aktører.

Leverandører og tilbudsgivere, herunder anlægsejere m.fl., skal således være forberedt på at kunne svare på, hvorledes deres tilbudspris er fremkommet set i forhold til omkostninger ved at levere ydelsen etc.

Det bemærkes, at Energinet i medfør af PPAT-rollen har den nødvendige hjemmel til at indhente oplysninger hos enhver relevant markedsaktør, der deltager i auktionen over manuelle reserver.