Ny frekvensreserve i Østdanmark (DK2): FCR-D nedregulering

Den nye frekvensreserve for driftsforstyrrelse ved tab af forbrug eller eksport på en interconnector, FCR-D nedregulering, giver nye muligheder til at bidrage til elsystemets stabilitet. FCR-D ned implementeres til årsskiftet 2021/2022.

Baggrund & formål

Energinet indkøber systemydelser, også kaldet reserver, for at være i stand til at håndtere store udfald og til løbende at balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet. Nye store forbrugere og større HVDC-forbindelser mellem de europæiske synkronområder skaber et behov for den klassiske udfaldsreserve, FCR-D, for overfrekvenser (nedregulering). FCR-D sikres på nuværende tidspunkt kun for underfrekvenser (opregulering).

Ved nedregulering mindskes energien i elsystemet, f.eks. ved at forøge elforbrug eller reducere elproduktion. Dette er nødvendigt hvis elnettet taber en stor forbruger eller en udlandsforbindelse i eksport. I udfaldssituationer er der behov for en hurtig reaktion på baggrund af en frekvensafvigelse. Den påkrævede reaktionshastighed og andre krav kan findes i Energinets prækvalifikationsdokument til levering af systemydelser under FCR-D.

For at levere reserven skal enheden eller porteføljen af enheder prækvalificeres af Energinet efter de gældende krav. De gældende krav er en spejling af de nuværende krav for FCR-D opregulering omkring nettets nominelle frekvens (50 Hz).

Selvom Energinet først indkøber reserven til 2022, er der allerede mulighed for at blive prækvalificeret. Vi opfordrer på det kraftigste aktører med enheder med de nødvendige regulerbare egenskaber i deres portefølje at teste og blive klar til at levere så snart som muligt.

Indkøbsmetoden vil være identisk med den for FCR-D opregulering. I Østdanmark er der et fælles FCR-marked med Sverige, hvor det danske behov for FCR-D nedregulering vil være 42 MW og det svenske behov ca. 550 MW. Auktionen er i dag todelt, hvor der er mulighed for at melde kapacitet ind både før og efter spot. Afregningsprincippet er pay-as-bid, hvor alle accepterede bud afregnes til den indmeldte pris for det specifikke bud. Mulige fremtidige forslag om ændringer til specifikationerne vil blive drøftet med markedsaktørerne før ikrafttrædelse.

Interesserede aktører til test af en enhed eller portefølje af enheder bedes sende en forespørgsel til TRM@energinet.dk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.