FCR-D nedregulering i DK2: reduceret indkøb fra årsskiftet

Energinet og de øvrige nordiske TSO'er vil fra årsskiftet indkøbe en ny frekvensreserve i Norden

I tidligere nyhed fra april informerede Energinet om indkøb af en ny frekvensreserve i DK2 fra årsskiftet af, 2021/2022..

FCR-D nedreguleringsreserven skal i Norden kunne dække evt. udfald af den dimensionerende enhed, som på nuværende tidspunkt er interconnectoren Nordlink der forbinder Norge med Tyskland. Nordlink har en transmissionskapacitet på 1400 MW. 

Energinet har tidligere informeret om at DK2s fordelingsnøgle for FCR-D i Norden er 42 MW ud af de 1400 MW som reserven i Norden tilsammen skal kunne dække. 

 

Energinet og de øvrige nordiske TSO'er vurderer at markedet har behov for mere tid til at prækvalificere kapacitet til at kunne levere denne nye frekvensreserve.

På baggrund af manglende prækvalificerede kapacitet forventer Energinet at indkøbe en mindre andel af fordelingsnøglen fra årsskiftet af. Den indkøbte mængde vil gradvist blive øget i takt med at mere kapacitet bliver prækvalificeret til at levere reserven. 

Interesserede aktører til test af en enhed eller portefølje af enheder bedes sende en forespørgsel til Thomas Dalgas Fechtenburg på TRM@energinet.dk.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.