Energinet gør opmærksom på ENTSO-E høring for Fælles CE TSO Forslag om ændring af TminLER for FCR (DK1)

TminLER er den periode en leverandør af FCR som minimum skal kunne opretholde en fuld aktivering i Alert State. TminLER foreslås at ændres fra 15 til 30 minutter jf. SOGL §156 stk. 10. Hvis forslaget vedtages skal allerede godkendte anlæg til levering af FCR også leve op til det nye krav.

De kontinentaleuropæiske TSO’er har sendt et Fælles CE TSO Forslag i offentlig høring. TminLER foreslås ændret fra de eksisterende 15 minutter til 30 minutter. Det betyder, at leverandører af FCR i DK1 og resten af kontinentet skal være i stand til at opretholde en fuld aktivering i alert state i 30 minutter.

Jævnfør SOGL §18 stk. 2c(ii) og Annex III tabel 1, aktiveres Alert State ved en frekvensafvigelse større end standard frekvensbåndet (+/- 50 mHz i CE) i en periode længere end den definerede 'time to restore frequency' (15 minutter i CE), eller en frekvensafvigelse større end 50 % af 'maximum steady-state frequency deviation' (+/- 200 mHz i CE) i en periode længere end den definerede ’Alert State trigger time’ (5 minutter i CE).  

Energinet vil gerne opfordre alle relevante aktører til at sende et høringssvar til forslaget.

Den offentlige høring slutter den 6. september, og kan tilgås via dette link: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/rgce-fcr-with-ler-sogl-156-11/

Baggrunden for forslaget er, at FCR ikke kan sikre frekvensen under store langvarige hændelser, hvis en betydelig delmængde af FCR ikke kan opretholde sin leverance i mere end 15 minutter. Ifølge CBA’en imødekommes dette med laveste omkostninger ved at ændre TminLER til 30 minutter, fremfor alternativet, hvor TminLER bevares på 15 minutter mod en øget dimensionering af FCR.

Forslaget er baseret på en række analyser der forklares i det tilhørende Explanatory Document. Analyserne indebærer en CBA jf. SOGL §156 stk. 11 samt en vurdering af dimensionering af FCR grundet en stigende mængde FCR leverandører med begrænset energilager.

I det tilhørende Explanatory Document er der til sidst beskrevet fire muligheder, hvor der ved afstemning blandt TSO’erne var flertal for Option D, som netop er en ændring af TminLER til 30 minutter.

 

Ved behov for afklarende spørgsmål eller uddybninger, kontakt venligst Thomas Dalgas Fechtenburg (trm@energinet.dk)

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.