Indkøb af FCR-D nedregulering i 2022

Information on indkøbsmængde og forventninger til markedsstart

Energinet har arbejdet for at kunne påbegynde indkøbet af FCR-D nedregulering fra starten af 2022. Energinet er nødsaget til at udsætte påbegyndelsen af indkøbet, grundet en manglende godkendelse fra det danske og svenske forsyningstilsyn af markedsdesignet for FCR-N og FCR-D, som indkøbes på et fælles dansk/svensk marked. Når markedsdesignet er godkendt, kan Energinet påbegynde indkøbet. Energinet forventer på nuværende tidspunkt at påbegynde indkøbet af FCR-D nedregulering fra februar 2022.

FCR-D nedregulering skal benyttes til at håndtere overfrekvens i elsystemet og vil blive aktiveret i frekvensområdet 50,1 – 50,5 Hz. FCR-D nedregulering kan leveres af enheder i nettet der enten reducerer deres produktion eller øger deres forbrug af el.

Indkøbsplan for 2022

Energinet har en nordisk forpligtelse til at indkøbe 42 MW FCR-D nedregulering i 2022.

Energinet har tidligere udmeldt at pga. manglende prækvalificeret kapacitet til at levere FCR-D nedregulering, har Energinet forventet at blive nødsaget til at indkøbe en mindre mængde FCR-D nedregulering fra årsskiftet af.

På baggrund af interesse fra aktører, vil Energinet gerne muliggøre et fuldt indkøb af FCR-D nedregulering fra starten af, hvis der er tilstrækkelig prækvalificeret kapacitet godkendt til at levere frekvensreserven.

Energinet vil derfor muliggøre et indkøb af op til 42 MW fra markedsstart af, hvis markedsdeltagelse muliggør dette. Energinet vurderer, at for at indkøbe 42 MW FCR-D nedregulering skal den dobbelte mængde af kapacitet være prækvalificeret, for at sikre at der er nok kapacitet til at levere frekvensreserven i alle timer.

FCR-D nedregulering vil blive indkøbt på det nuværende fælles dansk-svenske FCR-marked. Pga. manglende prækvalificeret kapacitet på nuværende tidspunkt i Sverige, har den svenske TSO, Svenska kraftnät, udmeldt at de vil indkøbe 75 MW FCR-D nedregulering fra årsskiftet af. Det svenske indkøb vil løbende blive øget som følge af større mængder prækvalificeret kapacitet.

Betingelser for deltagelse

For at kunne levere FCR-D nedregulering kræver det at anlægget bliver prækvalificeret. Information om Energinets prækvalifikationsproces og krav dertil findes i Prækvalifikation og test | Energinet.

Herudover kræves der en test af budindmeldingen mellem aktøren og Energinet.

Ifm. indkøb af FCR-D nedregulering opfordrer Energinet til test af budindmelding startende fra december. Derudover opfordres til hurtigst muligt at prækvalificere anlæg der forventes at deltage i markedet for FCR-D nedregulering.

Kontakt Thomas Dalgas Fechtenburg på TRM@energinet.dk vedrørende betingelser for deltagelse.

Flere oplysninger

Energinets tidligere kommunikation vedr. FCR-D nedregulering:

April 2021: Ny frekvensreserve i Østdanmark (DK2): FCR-D nedregulering | Energinet

Juli 2021: FCR-D nedregulering i DK2: reduceret indkøb fra årsskiftet | Energinet

Nyhed fra Svenska kraftnät omkring indkøb af FCR-D nedregulering: Svenske elnet begynder at købe FCR-D ned til 2022 | Svenske elnet (svk.se)

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.