Forsyningstilsynet godkender Energinets metode for Cost Plus

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode for Cost Plus den 10. december 2021.

Metoden til betaling efter cost plus skal anvendes i følgende situationer:

  • Ved afhjælpende tiltag (beordringer) til sikring af forsyningssikkerheden, i medfør af systemansvarsbekendtgørelses § 25, stk. 1 og 2, jf. elforsyningslovens § 27 c, stk. 2;
  • Hvis Energinet foretager et udbud, hvor der ingen byder er, og Energinet derfor er tvunget til at foretage et afhjælpende tiltag for at fremskaffe ydelsen;
  • Som bund for den pris, der beregnes efter metoden for reguleret pris, jf. § 24 stk. 2, nr. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen;
  • Som alternativt grundlag for en reguleret pris, når der ikke kan etableres en reguleret pris pga. manglende, for gamle eller for få historiske markedspriser.

Forsyningstilsynet godkendte metoden for reguleret pris den 22. september 2021.

Metoden for Cost plus, samt Vejledning til metoden kan findes under Cost plus.

Metoden Reguleret pris, samt Vejledning til metoden kan findes under Reguleret Pris | Energinet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.