Indkøb af aFRR i DK1 i 1. kvartal 2022

Energinet har for december 2021 ikke kunne etablere den nødvendige konkurrence for indkøb af reserver i DK1. Nedenfor angives planlægningen af auktionen for januar 2022 og de nødvendige tiltag som forventes at kunne være nødvendige i de kommende tre måneder (januar til marts 2022). Herefter forventes den almindelige udbudsprocedure for indkøb af automatiske reserver at kunne benyttes på sædvanlig vis.

Den 29. december udsendes anmodning om aFRR bud for hele januar måned på normal vis. Auktionen har deadline den 30. december kl. 10:00.

Som noget nyt tilføjes, at aktøren – i tilfælde af, at der kun indkommer bud fra én aktør og afregningen dermed ender i ’reguleret pris’/’cost plus’ –kan trække sit bud fra auktionen. Energinet skal have besked herom senest den 30. december kl. 15:00.

I tilfælde af, at der ikke er indkommet tilstrækkeligt med bud til den ordinære månedsauktion eller at aktøren har trukket sit bud, vil restmængden af aFRR blive indkøbt på ugentlige auktioner.

Der bliver gennemført auktioner separat for uge 1, 2, 3, og 4 i 2022.  Auktionen for uge 1 (3.-9. januar) vil blive gennemført med deadline 1. januar 2021 kl. 10.

For ugeauktioner gælder samme vilkår som for månedsauktionen, at i tilfælde af, at der kun indkommer bud fra én aktør og afregningen dermed ender i ’reguleret pris’/’cost plus’ – kan aktøren trække sit bud fra auktionen. Energinet skal have besked herom senest den 1. januar kl. 15:00.

I tilfælde af, at der ikke indkommer tilstrækkeligt med bud til en ugeauktion eller at aktøren har trukket sit bud, vil restmængden af aFRR blive tilvejebragt ved beordring.

Ovenstående vilkår vil være gældende i 1. kvartal 2022.

Håndteringen af indkøbet af aFRR i DK1 i 1. kvartal 2022 har været drøftet med Forsyningstilsynet og Forsyningstilsynet finder, at ovenstående initiativer ligger inden for de gældende regulatoriske rammer for Energinets indkøb af aFRR i DK1.