Indkøb af aFRR i februar måned

Energinet har i februar måned 2022 ikke kunne etablere den nødvendige konkurrence for indkøb af automatiske reserver (aFRR) i Vestdanmark. Da der ikke indkom tilstrækkeligt med bud for februar måned som helhed, blev aFRR-leverancen udbudt på ugebasis – i første omgang for perioden 1.-7. februar, jf. tidligere udmelding. Ej heller dette udbud har kunnet tiltrække tilstrækkeligt med leverandører, hvorfor Energinet har set sig nødsaget til at sikre aFRR-leverancerne via beordring – foreløbig for første uge af februar.

Planen for resten af februar måned er stadig at gennemføre ugevise auktioner. Næste aFRR-auktion, gældende for perioden 8.-14. februar, vil blive gennemført med deadline 7. februar kl. 10:00.