Interessentmøde om ændring af metode for rampingbegrænsning i 2023

De nordiske TSO'er indbyder interessenter til et møde d. 4. februar fra kl. 11-13 CET om ændring af rampebegrænsning i 2023

De nordiske TSO'er indbyder interessenter til et møde, hvor de nordiske TSO'er gerne vil drøfte de nødvendige ændringer af metoden for ‘rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt’ (i henhold til systemdriftsforordningens (SO GL’s) artikel 137), som skal implementeres i andet kvartal af 2023.

Grundlaget for ændringerne er den nordiske implementering af en 15-minutters ubalanceafregningsperiode (ISP) og indførelse af en 15-minutters markedstidsenhed (MTU) på intraday- og balancemarkederne. Ændringerne skal også ses i det bredere perspektiv af udviklingen i det nordiske elsystem.

De nordiske TSO'er har indledt deres interne drøftelser af ændringer af metoden for rampingrestriktioner og vil gerne drøfte deres indledende tanker med interessenterne den 4. februar fra kl. 11:00 til kl. 13:00h (CET). På baggrund af disse drøftelser med interessenterne vil TSO'erne udarbejde deres forslag til ændringer, som vil være klar til offentlig høring i foråret 2022.

Interessentmødet bliver afholdt som et online-møde. De nordiske TSO'er ser meget gerne, at alle interesserede deltager. Tilmelding sker pr. e-mail til Anders.Moe@statnett.no.

Kontakt

Tilmelding

Tilmelding sker pr. e-mail til Anders.Moe@statnett.no

Online-mødet vil foregå på engelsk.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.