Specialregulering og særlig driftsform

Energinet er blevet gjort bekendt med en særlig driftsform for forbrugsenheder, som kan give KontrolCenteret vanskeligheder, når de skal planlægge indsatsen med regulerkraft, herunder specialregulering (nedregulering).

Det drejer sig i særdeleshed om varmepumper, der kører en stor del af døgnets timer og som løbende køber strømmen i balancemarkedet. Samtidig ligger der nedreguleringsbud (specialregulering) fra varmepumperne.

Det behændige i arrangementet er, at hvis varmepumpen får accept af sit nedreguleringsbud, så opnår varmepumpen en væsentlig mere attraktiv pris for strømmen end ved køb i balancemarkedet/normalt køb i elmarkedet.

Det problematiske i arrangementet er, at Energinet ved aktivering af nedreguleringsbuddet ikke får nogen fysisk reaktion – varmepumpen kører ufortrødent videre uanset om nedreguleringsbuddet accepteres eller ej.

Det er ikke en simpel sag at kontrollere, om regulerkraftleverancer finder sted i det præcist aftalte omfang, men det giver selvsagt ikke mening, at Energinet bestiller og betaler for en ydelse, som ikke leveres.

Energinet skal derfor henstille, at ovenstående driftsform ikke praktiseres, og at relationen mellem balanceansvarlig aktør og Energinet finder sted i overensstemmelsen med markedsforskrift C3, §13, stk. 4, der i forbindelse med aktivering af et regulerkraftbud udtaler, at: ”Den balanceansvarlige aktør skal planlægge og lastfordele reguleringen forud for start af reguleringen og returnere en køreplan, hvori reguleringen er inkluderet”.

For at sikre, at der altid følger fysisk respons med aktivering af et regulerkraftbud, vil Energinet intensivere kontrolindsatsen i den kommende periode for at sikre, at KontrolCenteret ikke bliver udfordret med manglende leveringer. Som udgangspunkt vil indgangen være at se på forbruget før/efter en reguleringsordre er sendt af sted, og efterlyse kommentarer til forløbet, hvis sammenhængen mellem bestilling og respons er uklar.