Anmeldelse af ny maksimum- og minimumstilbudspris for mFRR energibud

Energinet har den 5. maj sendt ændring til Energinets metodeanmeldelse af den 7. oktober 2021 om en metode for mFRR Energiaktiveringsmarked (EAM). Ændringen omfatter specifikt Forskrift C2, § 2, stk. 2, nr. 7.

Forsyningstilsynet har per mail den 7. marts 2022 anmodet Energinet, som led i koordination og samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er, om at ændre den maksimale tilbudspris ifølge forskrift C2, § 2, stk. 2, nr. 7, der oprindeligt er anmeldt til at udgøre 5.000 EUR/MWh, til et højere, fælles nordisk niveau, som de nordiske TSO’er kan blive indbyrdes enige om. Forsyningstilsynets ændringsanmodning indebærer således kun den specifikke ændring af forskrift C2, § 2, stk. 2, nr. 7, om maksimal tilbudspris.

Energinet har den. 5 maj sendt ændring af metodeanmeldelse for mFRR Energiaktiveringsmarked med ændring af Forskrift C2, § 2, stk. 2, nr. 7 til Forsyningstilsynet. I metodeanmeldelsen anmoder Energinet om at ændre maksimumprisen fra de nuværende 5.000 EUR/MWh til +/- 10.000 EUR/MWh gældende fra 1. november 2022.

Der pågår på tidspunktet for metodeanmeldelsen processer på forskellige stadier i de nordiske lande med hensyn til ændring af prisgrænserne for mFRR balanceringsenergi. Energinet, Fingrid og Svenska kraftnät forventer alle at implementere den nye prisgrænse den 1. november 2022. Dette sker, for Energinet, på baggrund af anmodningen fra Forsyningstilsynet den 7. marts 2022.

I Finland har de nye prisgrænser været i høring i forbindelse med opdatering af mFRR-vilkår og -betingelser i februar-marts i år. De opdaterede prisgrænser er nu under regulatorgodkendelse, men implementeringstidspunktet vil blive ændret til 1. november 2022.

I Sverige vil prisgrænserne blive sendt i høring i en høringsperiode på 4 uger i maj og juni efterfulgt af en offentliggørelse 1. september 2022 i henhold til processen med opdatering af Balanceansvarsaftalen. Implementeringen af den ændrede prisgrænse vil ske den 1. november 2022.

I Norge vil Statnett foretage en høring om den mulige ændring med start 1. juni 2022. Høringen vil være åben i tre måneder i overensstemmelse med eksisterende procedurer. Det er derfor fortsat uvist, hvornår Statnett forventer at implementere den nye prisgrænse på +/- 10.000 EUR/MWh.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.